Nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren gepubliceerd

Vandaag, op 23 juni 2017, is het KB van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB zal het KB van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren vervangen (vanaf 30 juni 2017). Het startschot voor de laatste etappe voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten (wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten) op 30 juni 2017 is hiermee gegeven. De publicatie van het KB tot wijziging van de AUR (KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken) zal allicht snel volgen. Het KB vindt u hier

Wordt vervolgd.

Antwerpen-Brussel, 23 juni 2016

Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse

Mr. Simon Verhoeven