Wet verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat

Op 9 juni 2017 is de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect van 31 mei 2017, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet heeft tot gevolg dat vanaf 1 juli 2018 niet enkel de architect wettelijk verplicht zal zijn om tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering over te gaan, maar dienen vanaf dan elke aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector (landmeters, studiebureaus,..) zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

Voormelde wet zal in werking treden op 1 juli 2018, met uitzondering van de regels met betrekking tot het tariferingsbureau die al op 1 december 2017 in werking zullen treden.

U treft de tekst van de wet hier.

*** Antwerpen 9 juni 2017 ***

Voor meer info omtrent deze bijdrage, alsook voor vragen omtrent de nieuwe wetgeving kan u terecht bij Equator Advocaten:

Joris LAGEY:                                        joris.lagey@eqtr.be

Evelien BRUYNINCKX:                     evelien.bruyninckx@eqtr.be